Waypoint
vrij van verslaving
Menu

Het Twaalfstappen-model

Waypoint gebruikt bij de hulpverlening en de zelfhulpgroepen het Minnesota-model, de twaalf stappen naar herstel van verslaving. Dit model is een van de meest gebruikte methodes om te herstellen van een verslaving. 

Twaalf stappen naar herstel

 1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover onze verslaving en dat ons leven stuurloos was geworden.
 2. We kwamen ertoe te geloven dat God ons weer geestelijk gezond kon maken.
 3. Wij besloten onze wil en ons leven over te geven in de hoede van God, zoals ieder van ons Hem persoonlijk aanvaardt.
 4. We maakten een diepgaande en onbevreesde morele balans op van ons leven.
 5. Wij bekenden tegenover God, tegenover ons zelf en tegenover een ander mens de juiste aard van onze misstappen.
 6. We waren volkomen bereid om God al onze karakterfouten te laten wegnemen.
 7. Wij vroegen Hem nederig onze tekortkomingen weg te nemen.
 8. Wij maakten een lijst met de namen van allen die door ons schade en leed hadden ondervonden en verklaarden ons bereid om dit bij hen allen goed te maken.
 9. Wij hebben waar het mogelijk was dit rechtstreeks weer bij zulke mensen goedgemaakt, behalve wanneer dit hen of anderen zou kwetsen.
 10. We maken er een gewoonte van onszelf te onderzoeken en erkennen direct de fouten die we hebben gemaakt.
 11. Wij trachtten door gebed en overdenking ons contact met God, hoe ook ieder van ons Hem persoonlijk aanvaardt, te verdiepen, en bidden Hem enkel ons Zijn wil te doen kennen en om de kracht die te volbrengen.
 12. Nu deze Stappen ons tot geestelijke bewustwording en herstel hebben geleid, hebben wij besloten om deze boodschap aan andere verslaafden door te geven en deze principes bij al ons doen en laten na te streven.

Ontstaan
Oorspronkelijk is het model in Amerika opgericht door de Oxford Group, niet te verwarren met de Oxford Movement. De Oxford Group werd opgericht door de predikant dr. Frank Buchman. Buchman werd geïnspireerd door zijn docent Robert E. Speer en zijn boek ‘de principes van Jezus’. Buchman was er van overtuigd dat mensen kunnen veranderen als ze beseffen dat ze zich bekeren moeten van een zondig leven en God vragen om hulp. Doormiddel van gebed, meditatie en elkaar de zonden op te biechten ontstond er een groep mensen die grote aantrekkingskracht uitoefende op de omgeving.

Anonieme Alcoholisten
In 1935 hebben een, aan drank verslaafde effectenmakelaar en een chirurg een broederschap opgericht om elkaar te steunen om nuchter te blijven. Na tientallen pogingen om te stoppen met de alcohol kregen ze contacten met leden van de Oxford Group. Men werd enthousiast door de werkwijze en ‘resultaten’. De twee vrienden gingen vervolgens hun eigen weg en men gaf zichzelf al gauw de naam ‘Anonieme Alcoholisten’ (AA). Vervolgens zijn door de wekelijkse bijenkomsten van de vriendengroep de Twaalf Stappen naar herstel ontstaan. Tot op de dag van vandaag berust het programma op het principe; ‘herstellen van verslaving kan alleen als je gelooft dat God je weer geestelijk gezond kan maken’. 

Nederland
Het Minnesotamodel is vervolgens over de hele wereld uitgewaaierd. Sinds het ontstaan hebben vele mensen dankzij het Twaalf Stappenmodel de weg naar herstel mogen vinden. Omstreeks 1949 introduceerde dr. Henk Krauweel het Twaalf Stappenmodel in Nederland. De eerste AA groep ging in Amsterdam van start met een eenvoudige vertaling wat bekend stond als het ‘Rode boekje’.

Websites 
Hieronder een aantal interessante websites waaronder de site van Hazelden, het zenuwcentrum van het Twaalf stappenmodel. Op die site kunt u veel wetenschappelijk onderzoek vinden op het gebied van verslaving en behandeling. 

www.aa-nederland.nl
www.wikipedia.org/wiki/Oxford_Group
www.stichting12stappen.nl 
www.hazelden.org