Waypoint
urk
vrij van verslaving
Menu

Preventieprogramma scholen

Voor het preventiewerk op de Urker scholen ontvangt Waypoint jaarlijks subsidie van de gemeente Urk. Hierdoor kan elke Urker school in het basis en voortgezet onderwijs gratis deelnemen aan ons preventieprogramma.

Waypoint maakt gebruik van voorlichting- en preventiemateriaal van het Trimbos instituut. De reden hiervoor is dat het Trimbos instituut een landelijk erkende organisatie is die op wetenschappelijke basis onderzoek verricht en (les)materiaal ontwikkeld met betrekking tot verslavende middelen. Waypoint hoeft zo niet steeds ‘het wiel opnieuw uit te vinden’. Op die manier blijft het materiaal actueel en sluit het goed aan bij de doelgroep.

Unieke aanpak
Het preventieprogramma van Waypoint onderscheidt zich van andere programma’s, doordat zij naast het materiaal van het Trimbosinstituut gebruik maakt van een eigen unieke benadering en aanpak met betrekking tot preventie en voorlichting op de basisscholen en het voortgezet onderwijs. Het unieke karakter kenmerkt zich in eerste plaats door het gebruik van factsheets van locale trends en cijfers en de inzet van Urker preventiewerkers en ervaringsdeskundigen.

Naast het aanbieden van de theorie op school leggen wij de nadruk op het interactieve en laagdrempelige contacten in het plaatselijke straatwerk. Denk aan de contacten die we in de plaatselijke horeca en barretjes met de jongeren hebben. De praktijk wijst uit dat preventielessen op scholen niet op zichzelf mogen staan maar, waardevolle contacten en relaties tussen preventiewerker en jongere op straat tot stand moeten brengen. Het gaat hierbij om kennen en gekend worden. Na tien jaar met deze methode actief te zijn zien we het positieve resultaten van signaleren, bemoeizorg naar hulpvraag, korte interventies en nazorg.

Start en duur van het programma
Ons preventieprogramma omvat een ouderavond en vijf klassikale lessen. Het programma start met een ouderavond en introductieles. Vervolgens wordt elke week of elke maand aan de leerlingen en de ouders een themabrochure geven en wordt er een les verzorgd in de klas.

Voorgesprek met school
Om aan te sluiten bij de leefwereld, de behoeften van de leerlingen en de wensen van school heeft een medewerker van Waypoint een voorgesprek met een docent van de groep. Waypoint en docent bespreken de wensen en doelen voor de groep. Soms kan het belangrijk zijn om vooraf te weten of er bij de leerlingen al verslavingsproblematiek aan de orde is.

Starten met ouderavond met ervaringsdeskundige
Om het preventieprogramma een goede kans van slagen te geven worden de ouders van de leerlingen actief bij het programma betrokken. Het programma wat wij aanbieden is daarop gericht. Het preventieprogramma start met een ouderavond waarbij een ervaringsdeskundige aanwezig kan zijn. De ouderavond verloopt volgens het ‘Programma Ouderavond’ van het Trimbos instituut. Tijdens de ouderavond wordt er uitleg gegeven over het programma en kunnen er (groeps)gesprekken plaats vinden.

Welke middelen worden behandeld?
Tijdens het programma worden de meest voorkomende middelen behandeld die voor een groep acht leerling relevant zijn. Ondanks dat men tegenwoordig al veel weet, moeten we de leerlingen immers ook niet wijzer maken dan ze al zijn!De middelen die besproken worden zijn: alcohol, roken, cannabis, energydrinks, social media, internet en gamen.

Factsheets van trends en cijfers
Een factsheet is een overzicht van actuele trends en cijfers met betrekking tot verslavende middelen. Waypoint gebruikt voor de preventielessen materiaal van het Trimbos instituut met actuele landelijke trends en cijfers. Om goed aan te sluiten bij de leefwereld van de Urker leerlingen gebruikt Waypoint ook factsheets met actuele locale trends en cijfers.

Afsluiten met certificaat
Als beloning voor het meedoen en het behaalde doel ontvangen de leerlingen een certificaat van het preventieprogramma.

Evaluatie
Na afloop van het preventieprogramma volgt er een evaluatie waarin besproken wordt of de doelen behaald zijn of dat er punten verbeterd kunnen worden. Ouders en leerlingen vullen een evaluatieformulier in.

Handleiding
Om de leerkracht actief bij het preventieprogramma te betrekken ontvangt de docent een handleiding van het programma.

Uitgave brochures
Elke les ontvangt de leerling een brochure. De uitgifte van de magazines kan ondersteund worden met een artikel uit het Urkerland, van Twitter of Facebook.

Folderbord
Als er behoefte is, kan de school tijdens het preventieprogramma een folderbord ontvangen. Het folderbord bevat informatie over verslavende middelen voor leerlingen en ouders. De preventiecoach zorgt ervoor dat het folderbord steeds voldoende en actuele folders bevat.

“Geloven is voor mij een realiteit”

Lees hier het verhaal
van André