Waypoint
urk
vrij van verslaving
Menu

Ons aanbod 

Hieronder een overzicht van de verschillende cursussen en workshops die we aanbieden. Wil jij je aanmelden of heb je vragen? Neem dan contact met ons op!

Workshops voor naasten

Maandelijks wordt er op dinsdag een workshop gegeven voor de naasten van verslaafden, in samenwerking met Stichting Naast. De workshop is speciaal ontwikkeld om naasten te ondersteunen in het leren omgaan met een dierbare die verslaafd is. De workshops zijn opgebouwd in een cyclus van drie op elkaar aansluitende workshops 'Inzicht in jouw rol als naaste', 'Loslaten, hoe doe je dat?' en 'Grenzen stellen'. Uiteraard ook goed los van elkaar te volgen. De avonden duren van 19.00 tot 21.00 uur en worden gehouden aan de Vliestroom 9, Urk.

Donderdag 9 januari 2020 - 'Grenzen stellen' - Aanmelden
Donderdag 6 februari 2020 - 'Inzicht in jouw rol als naaste' - Aanmelden
Donderdag 5 maart 2020 - 'Loslaten, hoe doe je dat?' - Aanmelden                                                          Donderdag 2 a pril 2020 - 'Grenzen stellen' - aanmelden
Donderdag 14 mei 2020 - 'Inzicht in jouw rol als naaste' - aanmelden
Donderdag 4 juni 2020 - 'Loslaten, hoe doe je dat?' - aanmelden

Eerste Hulp bij Drank- en Drugsincidenten in het Uitgaanscircuit (EHBDU).

De training geeft informatie over verslavende middelen, herkenning en gevolgen van gebruik en omgaan met daaruit voortvloeiend gedrag. De training is onder andere bedoeld voor jongerenwerkers en horecapersoneel.

Buddytraining

Een training voor vrijwilligers die een maatje willen zijn voor iemand die worstelt met gebruik.

Training voor ambtsdragers

Een training gericht op predikanten, ouderlingen, diakenen en jeugdwerkers binnen kerken. Hoe herken je signalen van gebruik? Hoe breng je het ter sprake? Hoe kun je de ander motiveren om hulp te accepteren? Wat kun je wel doen en wat kun je beter nalaten?

Basiscursus verslavingsproblematiek

Voor iedereen die meer wil weten over verslavingsproblematiek, komen in vier avonden verschillende thema’s aan de orde waardoor er meer wordt geleerd over diverse thema’s rondom verslaving.

Training Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen leren hoe ze hun verslavingservaring positief kunnen inzetten (in hun omgeving).

Alcohol- en Drugsbeleid binnen bedrijven

Een training voor werknemers van bedrijven, waarin we werknemers bewust maken van de risico’s van alcohol, drugs en medicatie op de werkvloer. De training geeft informatie over middelen, herkenning en gevolgen. Voor beleidsmedewerkers en personeelsfunctionarissen bieden wij ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van een ADM-beleid.

Rots & Watertraining

Het doel van de Rots & Watertraining is het vergroten van de communicatieve- en sociale vaardigheden van jongeren om weerbaarder te zijn bij middelengebruik. Deze preventieve training kunnen wij individueel en in groepsverband aanbieden.