Waypoint
urk
vrij van verslaving
Menu

Buddyprogramma

Waypoint Urk heeft een eigen 'buddyproject' ontwikkeld waarin cliënten - wanneer zij dit willen - gekoppeld worden en extra ondersteuning krijgen van een coach of ‘buddy’. De buddy’s zijn bijna altijd vrijwilligers uit hun eigen omgeving.

Verlengstuk van de hulpverlening
De vrijwilliger of ‘buddy’ is een verlengstuk van de professionele hulpverlening door Waypoint. Ze helpen ook om de drempel naar deze hulpverlening te verlagen. De buddy investeert in de relatie met de jongere/volwassenen die hij of zij begeleidt, steunt die persoon onvoorwaardelijk, luistert naar zijn/haar verhalen en reikt handvatten aan om met praktische problemen om te gaan.

Brugfunctie
Verslavingsproblematiek kan zorgen voor isolement. De jongere/volwassene kan de interesse in vrienden, werk, kerk, sport, huisvesting, hobby en dergelijke zijn verloren. De buddy kan helpen om (opnieuw) een ‘brug’ te slaan tussen verschillende maatschappelijke voorzieningen. De buddy gaat daarnaast samen met de aan hem of haar gekoppelde jongere of volwassene naar een gespreksgroep. In deze gespreksgroep doorlopen ze het ‘twaalfstappenprogramma’ waar bijvoorbeeld ook de AA (Anonieme Alcoholisten) al jarenlang mee werkt. De in de groep besproken onderwerpen zijn vervolgens weer gespreksstof tussen de buddy en cliënt.

Levenservaring
Een buddy wordt door Waypoint geselecteerd op basis van motivatie, levenservaring en sociale capaciteiten. Vervolgens krijgen ze een training. De buddy’s hebben regelmatig gesprekken met de vaste medewerkers van Waypoint waarmee zij hun eventuele vragen over de begeleiding kunnen bespreken. Via aanvullende cursussen houden we buddy’s op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen de verslavingszorg. Een buddy-contact loopt minimaal een jaar.

“Geloven is voor mij een realiteit”

Lees hier het verhaal
van André