Waypoint
urk
vrij van verslaving
Menu

Aanmelden bij Waypoint Urk

Cliënten kunnen zichzelf aanmelden, maar er kan ook worden doorverwezen door kerken, huisartsen, familie en dergelijke. Er wordt eerst een kennismakingsgesprek gevoerd waarna gekeken wordt  wie het beste de intake kan oppakken binnen het team. Na één of twee intakegesprekken, wordt er samen met de cliënt een plan van aanpak opgesteld. De familie wordt zoveel mogelijk bij dit proces betrokken.

Kosten
Voor specifieke onderdelen kan een eigen bijdrage worden gevraagd. Hierover wordt bij het opstellen van het plan van aanpak duidelijk gecommuniceerd.

Team
Het team van Waypoint Urk bestaat uit een aantal betaalde medewerkers en een grote groep vrijwilligers. De diverse hulpverleners zijn gespecialiseerd in straatwerk, preventie, bemoeizorg, individuele hulpverlening, meidenwerk en ondersteuning van het gezinssysteem.