Waypoint
urk
vrij van verslaving
Menu

Hulpaanbod Waypoint Urk

Bekijk onze folder (PDF)

In kaart brengen van de hulpvraag
Wij brengen samen met de betrokkenen in kaart wat de problemen zijn, wie erbij betrokken zijn en wat er nodig is om tot verandering te komen. Onze intakeprocedure en werkwijze sluiten nauw aan bij onze zorgpartners, zodat een eventuele opschaling van de zorg soepel en snel kan verlopen.

Individuele begeleiding
Wij bieden een programma van ongeveer drie maanden. Er wordt door middel van motiverende gespreksvoering, cognitieve gedragstherapie en leefstijltrainingen gewerkt aan bewustwording van de effecten van het gebruik van verslavende middelen en/of het loskomen van het gebruik.

Vast dagprogramma
Wij bieden één dag per week een vast dagprogramma aan waarin cliënten individueel of in groepsverband kunnen werken aan hun herstel.

Ouder- en partnerbegeleiding/systeemtherapie
Wij vinden het belangrijk dat ouders en partners betrokken worden bij het proces van verandering en herstel. Wij bieden mogelijkheden voor familiegesprekken, familieopstellingen en systeemtherapie.

Interventie
Een interventie kan plaatsvinden als een persoon geen hulp wenst of niet doordrongen is van de ernst van de problematiek. Doel van een interventie is om de persoon samen met direct betrokkenen te confronteren met de gevolgen van de verslaving en hem of haar te bewegen hulp om te accepteren. De behandeling start vaak nog dezelfde dag. Lees onze flyer over interventie (PDF).

Psychofysieke trainingen
Door middel van sport werken cliënten aan hun zelfvertrouwen, zelfbeheersing en weerbaarheid om zo van hun verslaving af te komen. Wij bieden onder andere kickbokstrainingen, motivating mountainbiketrips, runningtherapie en Rots &Water-trainingen aan.

Doorverwijzen naar basis GGZ of specialistische GGZ
Als organisatie hebben wij kennis van de sociale kaart op het gebied van verslaving en hebben we contacten met diverse tweedelijns zorginstellingen. Wanneer blijkt dat Waypoint zelf niet de benodigde zorg kan bieden, verwijzen wij door naar passende hulp. Wij kunnen advies geven en brengen het eerste contact tot stand.

Nazorg
Cliënten en hun familie die na het volgen van een behandeling via Waypoint of elders nog behoefte hebben aan ondersteuning of een luisterend oor, kunnen bij ons terecht voor nazorg.

Drugstesten
Bij Waypoint zijn tegen kostprijs testen verkrijgbaar waarmee eenvoudig kan worden vastgesteld of iemand recent heeft gebruikt en zo ja, welk middel die persoon heeft gebruikt.

Dagbesteding
Om opnieuw structuur aan te brengen in het leven van alle dag en nieuwe sociale contacten op te doen, bieden wij de mogelijkheid om onder professionele begeleiding dagbesteding te volgen op onze kringloopwinkel.

“Geloven is voor mij een realiteit”

Lees hier het verhaal
van André