Waypoint twenterandMenu

Veilige Huizen

'Veilige Huizen' is een nieuw project, dat voortvloeit uit de vroegsignaleringsavonden die wij in 2017 en 2018 in de 4 dorpskernen van Twenterand hebben georganiseerd. Door middel van het Veilige Huizen project willen wij inwoners van Twenterand inzetten als onze 'oren en ogen'. #straatwerkanno2019 Op deze manier kunnen wij vroeg signaleren en op een laagdrempelige manier kennis delen. 

Interesse om ambassadeur te worden? Wij komen graag in contact met jou!

Onze langetermijnvisie is dat alle inwoners van Twenterand meer bewust worden van problemen in de dorpskernen en de vrijmoedigheid voelen om een stap te zetten; door bijvoorbeeld een jongere aan te spreken en zijn/haar netwerk te betrekken.