Waypoint
twenterand
vrij van verslaving
Menu

Buddyproject

Wij hebben een eigen Buddyproject ontwikkeld waarin deelnemers - wanneer zij dit willen - gekoppeld worden en ondersteuning krijgen van een ‘buddy’. De buddy’s zijn bijna altijd vrijwilligers uit hun eigen omgeving. De doelstelling van het Buddyproject is om de deelnemer op maat te ondersteunen. Doelen waaronder het (her) ontdekken en behouden van sociale contacten en versterken van de zelf- en samenredzaamheid van mensen, worden nagestreefd. De buddy investeert in de relatie met de jongere/volwassene die hij of zij begeleidt, steunt die persoon onvoorwaardelijk, luistert naar zijn/haar verhalen en reikt handvatten aan om met praktische problemen om te gaan.

Wanneer een jongere/volwassene kampt met verslavingsproblematiek kan dit zorgen voor isolement. Hij/zij kan de interesse in vrienden, werk, kerk, sport, huisvesting, hobby en dergelijke zijn verloren. Vaak gaat dit gepaard met eenzaamheid. De buddy kan helpen om (opnieuw) een brug te slaan tussen verschillende maatschappelijke voorzieningen.

Buddy’s zijn een verlengstuk van de professionele hulpverlening. Zij spelen een belangrijke rol in het na-traject na een klinische opname. Ook kunnen buddy’s helpen om de drempel naar de hulpverlening (woonbegeleiding en/of behandeling) te verlagen.