Waypoint twenterandMenu

Ons aanbod

Benieuwd wat wij voor jou of je naaste omgeving kunnen betekenen? Hieronder tref je een overzicht aan van ons aanbod.

Preventieteam

Waypoint Twenterand heeft een eigen preventieteam die, op aanvraag, voorlichting geeft omtrent verslaving. Het team bestaat uit zowel voorlichters als lokale ervaringsdeskundigen. Tijdens een voorlichting wordt het thema verslaving interactief behandeld met een combinatie van kennisoverdracht, werkvormen, denktriggers en praktijkvoorbeelden. 

Het doel van het preventieteam is dat jongeren en hun (mede)opvoeders weten wat verslaving inhoudt, hoe dat ontstaat, welke gevolgen dit kan hebben en wat de kenmerken van verschillende veelvoorkomende verslavingen zijn. Ook wordt geleerd welke factoren verslaving bevorderen en welke het verminderen. Onderwerpen zijn onder andere: alcohol, drugs en sociale media. 

Buddyproject

Wij hebben een eigen Buddyproject ontwikkeld waarin deelnemers - wanneer zij dit willen - gekoppeld worden en ondersteuning krijgen van een ‘buddy’. De buddy’s zijn bijna altijd vrijwilligers uit hun eigen omgeving. De doelstelling van het Buddyproject is om de deelnemer op maat te ondersteunen. Doelen waaronder het (her) ontdekken en behouden van sociale contacten en versterken van de zelf- en samenredzaamheid van mensen, worden nagestreefd. De buddy investeert in de relatie met de jongere/volwassene die hij of zij begeleidt, steunt die persoon onvoorwaardelijk, luistert naar zijn/haar verhalen en reikt handvatten aan om met praktische problemen om te gaan.

Wanneer een jongere/volwassene kampt met verslavingsproblematiek kan dit zorgen voor isolement. Hij/zij kan de interesse in vrienden, werk, kerk, sport, huisvesting, hobby en dergelijke zijn verloren. Vaak gaat dit gepaard met eenzaamheid. De buddy kan helpen om (opnieuw) een brug te slaan tussen verschillende maatschappelijke voorzieningen.

Buddy’s zijn een verlengstuk van de professionele hulpverlening. Zij spelen een belangrijke rol in het na-traject na een klinische opname. Ook kunnen buddy’s helpen om de drempel naar de hulpverlening (woonbegeleiding en/of behandeling) te verlagen.

Familiezorg

Naast zorg voor (ex)verslaafden, bieden wij ook hulp aan de naaste omgeving van verslaafden. Wij doen dit via 1 op 1 gesprekken en ondersteuning. Daarnaast hebben wij ook een "Moedige Ouders" groep. Deze zelfhulpgroep wordt begeleidt door een aantal ervaringsdeskundigen. Op basis van veel herkenningspunten ondersteunen we elkaar waar mogelijk. Naasten leren we om te gaan met de verslaving van partner/ouder/kind om van daaruit een weg te vinden die voor hen leefbaar is, zodat ze het leven weer met vertrouwen tegemoet kunnen zien en eventueel los leren laten wanneer dat nodig mocht zijn. Ook als er sprake is van bijvoorbeeld eenzaamheid kunnen er vanuit de groep oplossingen komen zoals samen dingen ondernemen, sporten, wandelen, uitstapjes of gewoon een kopje koffie/thee met een goed gesprek. Al deze zaken zijn erg waardevol in het leven van iemand die zijn leven opnieuw vorm aan het geven is.

De Moedige Ouders komen een keer per maand samen in buurthuis "Oos Plekkie" in Vroomshoop.

Vroegsignalering

De gemeente Twenterand bestaat uit vier dorpskernen. Door middel van ons Vroegsignaleringsproject dagen wij lokale inwoners uit om met elkaar in gesprek te gaan. Deze aanpak focust zich op elke dorpskern afzonderlijk. Vanuit de lokale inwoners worden laagdrempelige, informele bijeenkomsten georganiseerd. Het initiatief ligt bij de lokale bevolking, waarbij Waypoint Twenterand faciliteert en ondersteunt op diverse manieren. Het Vroegsignaleringsproject wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Twenterand.

Interesse of benieuwd naar meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

“Ik heb veel verdriet gehad”

Lees hier het verhaal
van Hilly