Waypoint
kampen
vrij van verslaving
Menu

Voorlichting voor jongeren

Het risico om afhankelijk van een middel te worden, heeft verschillende oorzaken en kan ingrijpende gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk om aan de ‘voorkant’ met de risicofactoren aan de slag te gaan. Wij geloven in de kracht van een preventieve aanpak bij jongeren en hun omgeving. Dit doen we door middel van gastlessen, weerbaarheidstrainingen en straathoekwerk. Door het contact op straat en op school werken we aan een krachtige cognitieve bewustwording van de voor-en nadelen van (vroegtijdig) problematisch gebruik ten opzichte van een gezonde levensstijl. Waypoint draagt hierdoor bij aan de ontwikkeling op weg naar volwassen-worden. We doen voortdurend nieuwe inzichten op onder verschillende groepen jongeren en volgen de lokale en landelijke  trends. Die kennis verwerken we in onze aanpak om effectief onze doelgroep op ‘Koers te houden naar vrijheid’.

Basisschool

Op de basisschool  beginnen we in groep 6. Tijdens een ouderavond maken we ouders/verzorgers bewuster van de voordelen van een vroegtijdige preventieve aanpak. Met de leerlingen gaan we in groep acht aan de slag. Aan de hand van de kennis en ervaring van de leerlingen spelen we concrete situaties na. Dit doen we door middel van psychofysieke weerbaarheidsoefeningen, rollenspellen en een groepsgesprek. Tijdens de preventieles wordt gewerkt met een goed opgeleide preventiewerker en ervaringsdeskundige. De les is interactief en het heeft de voorkeur om een gymzaal ter beschikking te hebben. De les sluit af met een ‘examen’ en certificaat.

Middelbare school

Op de middelbare school zijn er twee opties mogelijk: een enkele gastles van een dagdeel of een meerjarenprogramma. De enkele gastles is bij voorkeur thematisch. In het meerjarenprogramma volgen we als het ware de leerlingen in hun omgang met verslavende middelen.  De lessen sluiten zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van de leerlingen.

Beroepsonderwijs

In het beroepsonderwijs  heeft de les het karakter van een lezing en een forum. Studenten hebben misschien zelf al een mening gevormd over middelengebruik. Het is voor de studenten leerzaam om voor- en tegenargumenten te verzamelen om vervolgens de visie van de gastspreker te vergelijken. De gastles sluit zoveel mogelijk aan op niveau en studierichting. Hierin kan ook informatie voor een beroepskeuze binnen de verslavingszorg meegenomen worden.

Gastles boeken?Neem contact op!