Waypoint
bunschoten
vrij van verslaving
Menu

Zelfhulpgroepen

Narcotics Anonymous: zelfhulpgroep voor cliënten
Een krachtig ‘stuur-op-eigen-kracht’-instrument zijn de NA-meetings. Dit zijn zogenoemde zelfhulpgroepen bestaande uit verslaafden en ex-verslaafden die onder begeleiding bij elkaar komen en hun verslavingsproblematiek bespreken, elkaar aanmoedigen, elkaars vertrouwensmaatjes worden. In zekere zin functioneren deze groepen als een liefdevolle familie, een warm nest. Wereldwijd wordt in deze meetings gebruik gemaakt van de 12-stappen methode. Deze methode is volledig gebaseerd op christelijke waarden en gaat uit van de overtuiging dat wij als mensen alleen met hulp van God in staat zijn bevrijdt te worden van onze verslavingsproblematiek. De meetings vinden gewoonlijk eenmaal per week plaats. Waypoint Bunschoten faciliteert in de benodigde voorzieningen. Meer voor meer informatie contact met ons op of kijk op www.na-holland.nl

Zelfhulpgroep Moedige Moeders
Moedige Moeders is een zelfhulpgroep voor ouders van verslaafde kinderen (of vrienden en familieleden). Want wat doe je als je kind verslaafd raakt en geen hulp accepteert? Wat als praten zinloos lijkt, afspraken niet worden nagekomen, er ruzie ontstaat en je het machteloze gevoel hebt er alleen voor te staan? Moedige Moeders biedt hulp en ondersteuning. Neem voor meer informatie contact met ons op of kijk op www.moedigemoedersspakenburg.com.