Waypoint
bunschoten
vrij van verslaving
Menu

Per 1 juni 2017 is stichting Waypoint Bunschoten (WPB) opgericht. Waypoint is eerste lijn verslavingszorg op maat. Een Waypoint vestiging kent twee takken. Een hulpverlenings- en een verdientak. Met het geld dat we zelf verdienen betalen we de hulpverlening. De verdientak is tevens een plek waar verslaafden en ex-verslaafden bijvoorbeeld werkervaring op kunnen doen.

WIJ GELOVEN

We geloven in de kracht van goede voorzorg en goede nazorg. Daarom vinden we preventie belangrijk. We helpen mensen graag om goede zorg te vinden. Als ze terug komen helpen we zo om het leven weer op te pakken.

We geloven in straatwerk en maatwerk. We zoeken verslaafden of potentiele verslaafden op waar ze zijn. We lopen met hen mee en bepalen in overleg met de cliënt wat nodig is.

We geloven in de kracht van het kleine en in nabijheid. Een gesprek, een gebed of een maaltijd, we geloven in de kracht van het gewone. We geloven ook in nabijheid. Langere tijd met iemand meelopen ook als het mislukt of even niet gaat. Trouw en niet loslaten. Daarom geloven we in buddy’s en maatjes. We geloven ook in de kracht van vrijwilligers. We werken in een plaats met mensen uit die plaats. Samen bouwen we aan een mooier dorp.

We geloven in de eigen kracht van de cliënt. Daarom werken we graag met zelfhulpgroepen en ervaringsdeskundigen. We geloven daarbij dat het ook belangrijk is om de omgeving (het systeem)  van de cliënt (familie, vrienden en collega’s) te betrekken bij het proces van herstel en genezing.

We geloven in professionaliteit. Bij Waypoint werken goed opgeleide maatschappelijk werkers, die eigenzinnige zorg op maat willen aanbieden.  We doen het graag net even anders en vinden het belangrijk om flexibel te blijven.  Zo hebben we in een van onze Waypoint vestigingen een eigen sportschool waarin we weerbaarheidstrainingen aanbieden.

We geloven in de kracht van samenwerking. Waypoint werkt samen met ondernemers, kerken, de overheid en ketenparters. Samen sterk!

We geloven dat mensen geboren zijn om vrij te zijn. Daarom zetten we ons in om mensen te bevrijden uit hun probleem of verslaving.

We doen het werk vanuit een passie voor Jezus. Door hem hebben we passie gekregen voor mensen die het moeilijk hebben. We geloven in Zijn kracht.