Waypoint
bunschoten
vrij van verslaving
Menu

Voorlichting

Waypoint Bunschoten werkt actief aan bewustwording en vroegsignalering van de gevaren van drank, drugs en andere verslavende middelen en aan openheid over en erkenning van de verslavingsproblematiek. We vinden het belangrijk om alle groepen in Bunschoten-Spakenburg te bereiken en alle beschikbare middelen in te zetten om dit te bereiken. Wat we bijvoorbeeld doen is ouders informeren over de gevaren van verslavende middelen en hen advies geven over de mogelijkheden van hulp. Ook benaderen we vriendengroepen waarvan we weten dat er verslaving speelt en geven we in kerkelijke gemeenten presentaties over ons werk en over verslaving. We werken graag samen met lokale organisaties, zoals De BoeiJellinek, Sociaal Team De LingtMoedige Moeders.