Waypoint
bunschoten
vrij van verslaving
Menu

Preventie en straatwerk

Voorlichting en samenwerking
Waypoint werkt actief aan bewustwording van de gevaren van drank, drugs en andere verslavende middelen en aan openheid over en erkenning van de verslavingsproblematiek. We vinden het belangrijk om alle groepen in Bunschoten-Spakenburg te bereiken en alle beschikbare middelen in te zetten om dit te bereiken. Wat wij bijvoorbeeld doen is:

  • ouders informeren over de gevaren en adviseren over de mogelijkheden;
  • op scholen docenten, leerlingen en ouders informeren;
  • sportverenigingen benaderen over de gevaren en een geen-drugs-beleid invoeren;
  • kerkelijke gemeenten benaderen;
  • bedrijven informeren en aansporen tot een verantwoord anti-verslavingsbeleid en
  • via lokale en sociale media campagnes opzetten.

We zoeken hierin samenwerking met bestaande plaatselijk opererende initiatieven, zoals De BoeiJellinek en Moedige Moeders.

Straatwerk: naar de mensen toe
Bewustwording bij de jeugd in Bunschoten-Spakenburg is een belangrijk onderdeel van het werk van Waypoint. Wij geloven in straatwerk. Of beter nog: we zoeken de jongeren op waar ze zijn, in de kroeg of op hangplekken. Stichting Hoekstraat 11 heeft midden in het uitgaansgebied een ruimte ingericht waar jongelui elkaar in een rustige omgeving kunnen ontmoeten, iets kunnen drinken en een goed gesprek kunnen voeren. Stichting Hoekstraat 11 stelt haar ruimte ter beschikking aan Waypoint om preventiewerk uit te kunnen voeren. De locatie wordt dus ook als uitvalsbasis gebruikt.