Waypoint
bunschoten
vrij van verslaving
Menu

Buddyproject

Personen die zelf te maken hebben (gehad) met verslavingsproblemen, hebben vaak behoefte aan een vertrouwenspersoon. We willen daarom naast professionele begeleiding aan elke cliënt een persoonlijke buddy verbinden. Dit zijn vrijwilligers met wie cliënten een band op kunnen bouwen; iemand die voor hen een gelijkwaardige gesprekspartner wordt. Maar ook iemand die in staat is de juiste hulpvraag te stellen, bijvoorbeeld bij terugkerende problemen.