Waypoint
bunschoten
vrij van verslaving
Menu

Hulpaanbod Waypoint Bunschoten

Drank- en drugsgebruik zijn een duidelijk maar ook verborgen én onderschat probleem. Als Waypoint Bunschoten bieden we eerstelijns zorg: toegesneden begeleiding en ondersteuning voor zowel jou als cliënt, als je omgeving. Onze begeleiding en ondersteuning wordt zichtbaar in persoonlijke hulp en in de diverse groeps- en activiteitenprogramma’s.

Persoonlijk
Onze hulp bestaat uit ambulante begeleiding. In het geval van zware verslavingsproblematiek verwijzen wij door naar een professionele verslavingskliniek in binnen- of buitenland.Het zoeken naar een passende plek doen wij altijd in overleg met jou als cliënt. Hulp kan bestaan uit het volgen van therapie of coaching. We werken samen met uitstekend opgeleide mensen met jarenlange ervaring in de verslavingszorg en met diverse ervaringsdeskundigen.

Buddywerk
Personen die zelf te maken hebben (gehad) met verslavingsproblemen, hebben vaak behoefte aan een vertrouwenspersoon. We willen daarom naast professionele begeleiding aan elke cliënt een persoonlijke buddy verbinden. Dit zijn vrijwilligers met wie cliënten een band op kunnen bouwen; iemand die voor hen een gelijkwaardige gesprekspartner wordt. Maar ook iemand die in staat is de juiste hulpvraag te stellen, bijvoorbeeld bij terugkerende problemen.